For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر امیرمظفر امینی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان- دانشگاه صنعتي اصفهان- دانشكده کشاورزی- گروه توسعه روستایی- کدپستی8415683111 تلفن : 3913440 313 98+ فکس : 3913442 313 98+ وب سایت : دکتر امیر مظفر امینی
  • دانشيار
زمینه های تحقیقاتی :
  • ارزیابی های اقتصادی- اجتماعی
  • ارزیابی های سازمانی- مدیریتی
  • نظرسنجي هاي ميداني

آخرین مقالات

ارتقاء امنیت وب با وف بومی