For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Zahra Nasr azadani (1388)

Grade: 
Master

نام و نام خانوادگي: زهرا نصرآزاداني

 

عنوان پايان نامه:  بررسي چگونگي ايفاي نقش فروشندگان سموم در منطقه مرکزی استان اصفهان و ارزيابي عوامل مؤثر بر آن

 

عنوان پايان نامه به انگليسي:

Study of How Agrichemical Sellers’ Play Role and Factors Effecting This Role in Central Isfahan, Iran

 

اساتيد راهنما: دکتر امير مظفر اميني و دکتر علي يوسفي

اساتيد مشاور: دکتر امیر مساح   و دکتر محمدمهدي مجيدي

 

تاريخ دفاع: 1391

 

چکيده پايان نامه

مصرف سم جهت کنترل آفات و بیماری­های گیاهی از 2500 سال قبل از میلاد مسیح رواج داشته است و در گذر زمان مصرف سموم افزایش یافته است. بر اساس آمار فائو به طور ميانگين در جهان سالانه 1/42 درصد از محصولات كشاورزي بر اثر آفات از بين مي‌روند. در این میان با رشد سریع جمعیت جهان،کنترل آفات نقش مهمی در حفظ محصولات کشاورزی و تأمین مواد غذایی به عهده دارد. بديهي است که سم باید به روش صحیح، در زمان مناسب و با دُز توصیه شده از طرف متخصصان مصرف شده، تا از عوارض سوء آن تا حد امکان کاسته شود. هدف پژوهش پیش­رو بررسي چگونگي ايفاي نقش فروشندگان سموم در منطقه مرکزی استان اصفهان و ارزيابي اثر عوامل مؤثر بر آن می­باشد. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی، بر اساس ماهیت یک تحقیق علّی و از دید نحوه ارزیابی داده­ها یک تحقیق تحلیلی می­باشد. به­منظور ارزیابی روایی و پایایی پرسش­نامه در مرحله اول بین 30 واحد سم­فروشی پیش­آزمون انجام گرفت و روایی و پایایی پرسش­نامه مورد تأیید واقع شد، پس از آن برای جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق سرشماری و مراجعه­ی حضوری به 85 واحد سم فروشی که در شعاع 40 کیلومتر از شهر اصفهان واقه شده­اند اطلاعات مورد نیاز پژوهش گرداوری گردید. در اين تحقيق به‌منظور تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات به‌دست آمده، از روش­های تحليل یک متغیره، تحلیل دو متغیره و تحلیل چند متغیره استفاده شد، نرم افزارهای Spss17  و Excel2007 نیز برای تجزیه و تحلیل داده­ها به­کار گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که اکثریت جامعه را مردان با سن کمتر از 61 سال تشکیل داده و اکثریت جامعه مورد مطالعه دارای تجربه 1 تا 10 سال می­باشند. حدود نیمی از جامعه آماری پژوهش، دارای تحصیلات لیسانس می­باشند، همچنين60 درصد از سم­فروشان اهمیت اعلام برنامه حضور پشت ويترين را براي آشنايي کشاورزان با ساعات کاري­شان را در حد متوسط تا زياد مؤثر دانستند. ثابت بودن محل کار بيشرين امتياز را در بين عوامل مؤثر در ميزان رونق گرفتن کار دارد، از طرفی عدم تابش مستقیم نور خورشید مهمترین عامل در حفظ و نگهداري سموم شيميايي از نظر جامعه آماری می­باشد، به­علاوه در ميزان اهميت عوامل مؤثر در توصيه سم­فروشان به کشاورزان براي مبارزه با آفات و بيماري­ها، مشاهده می­شود که مهمترين عامل از نظر سم­فروشان اعتبار کارخانه سازنده سموم است، از عوامل مهم ديگر، آگاهي آنها از دُز سم مصرفي و اطمينان سم­فروشان به قطعي بودن اثر سم جهت توصيه به کشاورزان عنوان شده است. ارزیابی شاخص اطلاعات علمی، نشان می­دهد که میزان اطلاعات 4/62 درصد سم­فروشان در حد مناسبی است. همچنین 1/94 درصد افراد نسبت به اهمیت مسئله آموزش کاملاً آگاه بودند. 7/64 درصد جامعه آماری پژوهش مسئله برند سموم را تا اندازه­ای مهم دانسته­اند. اهمیت دادن به سلامت افراد جامعه از نظر  4/76 درصد سم­فروشان موضوع مهمی می­باشد.73 درصد سم­فروشان نسبت به اهمیت نقش اجتماعی خود آگاهی کامل دارند. 5/63 درصد سم­فروشان آگاهی مناسبی درباره مدیرت فروشگاه دارند. 5/43 درصد از آنها نسبت اهمیت مسئله محیط زیست آگاهی متوسطی دارند. دیگر نتایج پژوهش نشان می­دهد که هيچ رابطه معنا­داري بين سن، جنس و تجربه فروشندگان سموم و رفتار آنها وجود ندارد، لیکن بین تحصیلات، اطلاعات علمی، استفاده سم­فروشان از برند خاص براي فروش سموم، سطح آگاهي­هاي فروشندگان سموم و اثرات سوء سم بر سلامت انسان­ها و محيط زيست، باور فروشندگان سموم از نقش اجتماعي­شان و رفتار آنها رابطه معنا­داري وجود دارد. دستاوردهای این مطالعه اجازه می­دهد تا به دليل اینکه عامل انسانی در چنین تحقیقاتی نقش بسزایی دارد بحث آموزش در ابعاد مختلف آن از جمله الزامات ایفا و تداوم این نقش اجتماعی خطیر باشد، برای این قشر به صورت جدی دنبال شود.

 

کلمات کليدي: سم، سم­فروشان، ايفاي نقش، استان اصفهان

 

zahra_azadani@yahoo.com